Future Farming

Pouczenie dla konsumentów

Firma Future Farming s.r.o., zwana dalej „spółką“, korzysta z możliwości pozasądowego rozpatrywania skarg konsumentów. W przypadku skarg konsumenci mogą się bezpłatnie zwrócić do stosownego pracownika firmy za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]. Konsument ma również prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia ewentualnego sporu wynikającego z zawartych umów konsumenckich za pośrednictwem Czeskiej Inspekcji Handlowej (Česká obchodní inspekce), Główny Inspektorat – Dział ADR (Ústřední inspektorát – oddělení ADR), Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: [email protected]http://adr.coi.cz/. Konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego pod następującym linkiem: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Konsument może też skorzystać z platformy rozwiązywania sporów online, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Czeska Inspekcja Handlowa rozpatruje pozasądowe skargi konsumentów w sposób i na warunkach określonych w stosownych przepisach prawnych.

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Dołącz do społeczności nowoczesnego rolnictwa na miarę XXI wieku. Możesz też przyczynić się do lepszej przyszłości naszego kraju. To proste.