GDPR

Polityka prywatności

Czytasz ten dokument dlatego, że udostępniasz nam Twoje dane osobowe. W związku z udostępnianiem takich danych jesteśmy zobowiązani poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzamy takie dane, ewentualnie czy potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie niektórych z podanych w ten sposób danych – wyrażasz ją, zaznaczając pole ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Jesteśmy spółką Future Farming s.r.o., z siedzibą pod adresem: Vídeňská 188/119d, 619 00 Brno, REGON: 076 06 150, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przy Sądzie Okręgowym w Brnie, numer akt C 109074 (zwaną dalej „Administratorem“), i w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwane dalej „RODO“) oraz ustawy nr 110/2019 Dz.U. w sprawie przetwarzania danych osobowych, w brzmieniu późniejszym, w momencie, gdy udostępnisz nam Twoje dane osobowe, będziemy je nadal przetwarzać w sposób określony poniżej.

 

PRZECZYTAJ CAŁĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Dołącz do społeczności nowoczesnego rolnictwa na miarę XXI wieku. Możesz też przyczynić się do lepszej przyszłości naszego kraju. To proste.