Ludzie w Future Farming

Ludzie i organy statutowe

Ludzie w Future Farming

Future Farming to zespół ludzi, którzy wierzą w nowoczesne rolnictwo jako sposób na przyjazne środowisku i zrównoważone podejście do przyrody. Wierzymy, że technologie nowoczesnego rolnictwa zapewnią wszystkim wystarczającą ilość żywności wysokiej jakości i świeżej. Wiemy, że dzięki prowadzeniu biznesu w branży nowoczesnego rolnictwa zmieniamy świat na lepsze.

Najwyższe kierownictwo Future Farming

Kluczowi ludzie

Michal Fojtík

Michal Fojtík

Założyciel i Członek Zarządu spółki Future Farming

W 2010 roku podczas wizyty w Kalifornii po raz pierwszy zetknął się z akwaponiką. Farmy umożliwiające jednoczesną hodowlę ryb oraz uprawę roślin bez gleby zainspirowały go do tego stopnia, że zdecydował się promować informacje o akwaponice w Czechach. W 2016 roku założył Stowarzyszenie Farm Akwaponicznych i zajął się akwaponiką na przysłowiowy cały etat. Stopniowo do akwaponiki dołączył hydroponikę i RAS. Skupia się przede wszystkim na działalności badawczej, rozwijaniu współpracy z ekspertami w zakresie nowoczesnego rolnictwa oraz na poszerzaniu świadomości o zrównoważonym sposobie produkcji żywności.

Martin Podoba

Martin Podoba

Założyciel i Członek Zarządu spółki Future Farming

Swoją drogę zawodową zaczynał w kilku firmach specjalizujących się w handlu i finansach międzynarodowych. Od 2016 roku zajmuje stanowiska managerskie i kierownicze. W 2018 roku wraz z Ondřejem Bartošem założył grupę inwestycyjną GFF, która obecnie zarządza aktywami o wartości powyżej 54,9 mln EUR, działając w ponad 12 krajach na świecie. W styczniu 2020 roku Martin Podoba został powołany na członka zarządu Future Farming, by osobiście sprawować nadzór nad jedną z kluczowych inwestycji grupy GFF. W Future Farming Martin Podoba odpowiada za negocjacje z kluczowymi inwestorami i dostawcami, wszystkie modele biznesowe oraz synergię handlową, promuje również zasady etyczne.

Początki akwaponiki w Czechach

W 2010 roku w głowie Michala Fojtíka zrodziła się wielka wizja motywowana prostą ludzką potrzebą – zapewnienia żywności wysokiej jakości dla swojej rodziny. Tak rozpoczęła się droga nowoczesnego rolnictwa w Czechach.

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Dołącz do społeczności nowoczesnego rolnictwa na miarę XXI wieku. Możesz też przyczynić się do lepszej przyszłości naszego kraju. To proste.