Ludzie w Future Farming

Ludzie i organy statutowe

Ludzie w Future Farming

Future Farming to zespół ludzi, którzy wierzą w nowoczesne rolnictwo jako sposób na przyjazne środowisku i zrównoważone podejście do przyrody. Wierzymy, że technologie nowoczesnego rolnictwa zapewnią wszystkim wystarczającą ilość żywności wysokiej jakości i świeżej. Wiemy, że dzięki prowadzeniu biznesu w branży nowoczesnego rolnictwa zmieniamy świat na lepsze.

Najwyższe kierownictwo Future Farming

Kluczowi ludzie

Michal Fojtík

Michal Fojtík

Założyciel i Członek Zarządu spółki Future Farming

W 2010 roku podczas wizyty w Kalifornii po raz pierwszy zetknął się z akwaponiką. Farmy umożliwiające jednoczesną hodowlę ryb oraz uprawę roślin bez gleby zainspirowały go do tego stopnia, że zdecydował się promować informacje o akwaponice w Czechach. W 2016 roku założył Stowarzyszenie Farm Akwaponicznych i zajął się akwaponiką na przysłowiowy cały etat. Stopniowo do akwaponiki dołączył hydroponikę i RAS. Skupia się przede wszystkim na działalności badawczej, rozwijaniu współpracy z ekspertami w zakresie nowoczesnego rolnictwa oraz na poszerzaniu świadomości o zrównoważonym sposobie produkcji żywności.

Martin Podoba

Martin Podoba

Założyciel i Członek Zarządu spółki Future Farming

Swoją drogę zawodową zaczynał w kilku firmach specjalizujących się w handlu i finansach międzynarodowych. Od 2016 roku zajmuje stanowiska managerskie i kierownicze. W 2018 roku wraz z Ondřejem Bartošem założył grupę inwestycyjną GFF, która obecnie zarządza aktywami o wartości powyżej 54,9 mln EUR, działając w ponad 12 krajach na świecie. W styczniu 2020 roku Martin Podoba został powołany na członka zarządu Future Farming, by osobiście sprawować nadzór nad jedną z kluczowych inwestycji grupy GFF. W Future Farming Martin Podoba odpowiada za negocjacje z kluczowymi inwestorami i dostawcami, wszystkie modele biznesowe oraz synergię handlową, promuje również zasady etyczne.

Martin Luňák

Martin Luňák

Partner strategiczny grupy inwestycyjnej GFF

Martin Luňák pomaga rozwijać projekty, które posiadają społeczną wartość dodaną. Łączy ludzi, finanse oraz interesujące pomysły, dzięki którym przyszłość nasza i naszych dzieci może być lepsza. Dobrze prosperujące przedsiębiorstwo opiera się na przyjacielskich relacjach oraz wspólnych celach.

Podczas swojej drogi zawodowej Martin Luňák zdobywał liczne doświadczenia w wielu różnych firmach, a obecnie pomaga zmaterializować idee i marzenia, które posiadają silny potencjał wzrostu i mogą przynieść
spółce korzyści.

Początki akwaponiki w Czechach

W 2010 roku w głowie Michala Fojtíka zrodziła się wielka wizja motywowana prostą ludzką potrzebą – zapewnienia żywności wysokiej jakości dla swojej rodziny. Tak rozpoczęła się droga nowoczesnego rolnictwa w Czechach.

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Dołącz do społeczności nowoczesnego rolnictwa na miarę XXI wieku. Możesz też przyczynić się do lepszej przyszłości naszego kraju. To proste.