Future Farming

O SPÓŁCE

Future Farming

Rozwijamy, produkujemy i dostarczamy technologię dla nowoczesnego rolnictwa, ponieważ wierzymy, że nowoczesne rolnictwo daje nadzieję na zrównoważoną przyszłość.

O spółce Future Farming

Akwaponika to unikalny system technologiczny, który łączy hodowlę ryb z uprawą roślin.

Więcej informacji

Budujemy największą infrastrukturę akwaponiczną na świecie. I nie działamy sami.

Więcej informacji

Wyższe kierownictwo i kluczowe osoby w Future Farming.

Więcej informacji

WIZJA FUTURE FARMING

Przynajmniej jedna farma akwaponiczna w pobliżu każdego miasta wojewódzkiego dostarczająca mieszkańcom lokalnej żywności.

Więcej informacji

Profil spółki Future Farming

Spółka Future Farming (członek grupy inwestycyjnej GFF s.r.o.), jest ważnym pionierem i liderem w zakresie nowoczesnego rolnictwa w Europie. Choć spółka jest stosunkowo młoda, jeden z jej założycieli ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zaawansowanej akwaponiki.

Spółka Future Farming powstała w listopadzie 2018 roku. Z roku na rok dynamicznie rozrasta się, z powodzeniem rozwijając nowoczesne technologie dla rolnictwa precyzyjnego.

Do głównych działań firmy należy budowa farm akwaponicznych, hydroponicznych i RAS o dużej powierzchni, własny rozwój i dostarczanie niezbędnych technologii, dzielenie się unikalnym know-how z osobami zainteresowanymi własną farmą akwaponiczną, a także oświata i edukacja szerokiego ogółu społeczeństwa oraz ekspertów w dziedzinie akwaponiki. Działalność spółki Future Farming z powodzeniem zdobywa zainteresowanie kolejnych krajów.

Wizją spółki Future Farming jest budowa infrastruktury akwaponicznej w Europie Środkowej oraz poszerzenie oferty technologii lub jednostek technologicznych na rynkach światowych.

Historia Future Farming

2022
2010
2024

Nauka zgodna z naturą

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Styczeń, 2010

  Pomyśleliśmy, że to świetna okazja, by wymyślić coś nowego, co ma sens i – biorąc pod uwagę częste susze – będzie potrzebne w przyszłości. Kupiliśmy więc 30 sztuk pojemników IBC, zmodyfikowaliśmy je i zaczęliśmy uczyć się akwaponiki metodą prób i błędów. Pierwsze niepowodzenia były znaczne. Nasze ryby umierały zawsze w ciągu kilku dni, a my nie wiedzieliśmy, dlaczego. Kupiliśmy więc obcojęzyczną literaturę o akwaponice i zaczęliśmy robić wszystko zgodnie z zawartymi w niej opisami. Ale nawet to nie pomogło. Musieliśmy więc wszystko wymyślać sami.

 • W ten sposób zrodziła się idea...

  Czerwiec, 2010

  Michal Fojtík wpada na pomysł produkcji zdrowej żywności przyszłości.

 • Pierwszy system akwaponiczny

  Lipiec, 2011

  Projekt systemu uprawy domowej i określenie jego możliwości produkcyjnych.

 • Pierwsza produkcja całosezonowa

  Wrzesień, 2012

  Pierwsza próba ciągłej całorocznej produkcji w warunkach domowych.

 • Nitryfikacja

  Kwiecień, 2013

  Najważniejsza w całej akwaponice jest nitryfikacja, filtracja i mineralizacja. Nitryfikacja to przemiana amoniaku w azotyny i azotany. Do tego potrzebne są bakterie nitryfikacyjne odpowiednie dla akwaponiki. Ich zdobycie zajęło nam prawie 3 lata. By je zdobyć, musieliśmy pojechać aż na Sri Lankę. Te bakterie okazały się najlepsze, jednak i tak trzeba było je udoskonalić, co nam się udało.

 • Opracowanie suplementów

  Czerwiec, 2013

  Michał Fojtík i jego rodzina ciężko pracują nad asortymentem potrzebnym do prawidłowego działania systemu akwaponicznego.

 • Nowe zbiorniki

  Styczeń, 2014

  Stwierdziliśmy, że zbiornik typu IBC nie nadaje się ze względu na swój kształt i odprowadzanie zanieczyszczonej wody. Dlatego w ciągu jednego roku opracowaliśmy własne zbiorniki, które ciągle udoskonalamy.

 • Pierwszy prototyp technologii

  Marsz, 2013

  Nasze doświadczenie i technologia przechodzą na kolejny poziom. Powstaje pierwszy prototyp konstrukcji przeznaczonej dla systemu akwaponicznego.

 • Modyfikacja konstrukcji systemu uprawy

  Sierpień, 2015

  Po doświadczeniach z ubiegłego sezonu modyfikujemy prototyp, uwzględniając materiały przystosowane do kontaktu z żywnością.

 • Pierwszy czeski sklep internetowy z wyposażeniem do akwaponiki

  Sierpień, 2016

  Powstaje sklep internetowy aquaponik.cz z komponentami i akcesoriami do domowych hobbystycznych systemów akwaponicznych.

 • Farma wewnętrzna

  Wrzesień, 2017

  Rozpoczynamy budowę pierwszej w Czechach farmy wewnętrznej. W październiku podpisaliśmy umowę na budowę farmy akwaponicznej o powierzchni 2 500 m2. Mamy nadzieję, że budowa ta pozwoli nam przejść o kolejny poziom wyżej.

 • Stowarzyszenie Farm Akwaponicznych

  Listopad, 2017

  W związku z dużym zainteresowaniem powstaje stowarzyszenie, którego celem jest edukacja członków w zakresie technologii akwaponicznej.

 • Zakończenie budowy farmy wewnętrznej

  Marsz, 2018

  Pierwsza farma wewnętrzna jest już gotowa. Uruchomiliśmy ją w kwietniu 2018 roku i jest to pierwsza farma na tak dużą skalę w Europie. Napływają kolejne ofert budowy farm.

 • Początek wielkiej wizji

  Czerwiec, 2018

  Michal Fojtík od 2010 roku zajmuje się badaniami i rozwojem technologii akwaponicznych. Jego zielono-niebieska wizja produkcji zdrowej żywności cieszy się zainteresowaniem nie tylko w Czechach, ale również na całym świecie. Pierwsze nieformalne spotkanie Michala Fojtíka i Martina Luňáka miało miejsce w Brnie na Tuřance.

 • Rozpoczęcie własnych badań i rozwoju produkcyjnej farmy akwaponicznej przy wsparciu finansowym GFF

  Sierpień, 2018

 • Założenie spółki Future Farming

  Listopad, 2018

  Spółka Future Farming s.r.o. (członek grupy inwestycyjnej GFF s.r.o.) buduje i prowadzi farmy akwaponiczne oraz jest generalnym dostawcą technologii i know-how. Łączymy intensywną hodowlę ryb z uprawą roślin na wodzie. Dokonaliśmy pierwszych prywatnych inwestycji i rozpoczęliśmy badania nad komercyjnym, przemysłowym wykorzystaniem farm akwaponicznych. Przeprowadzono szczegółową analizę rynku i nawiązano pierwsze relacje biznesowe z odbiorcami produktów akwaponicznych.

 • Pierwsza pomyślnie zamknięta runda inwestycyjna

  Grudzień, 2018

 • Uprawiamy przyszłości

  Styczeń, 2019

  Zasadziliśmy pierwsze nasionka dla pomyślnego rozwoju spółki Future Farming s.r.o. Do grupy dołączają spółki zależne, by wspierać bardziej dynamiczny rozwój środowiska akwaponicznego.

 • Rośnie zainteresowanie instytucji bankowych finansowaniem częściowym

  Luty, 2019

 • Akwaponiczne farmy przyszłości

  Marsz, 2019

  – Farma Brno-Heršpice – przygotowanie projektu przekształcenia terenu poprzemysłowego w największą w Czechach farmę akwaponiczną.

  – farma Kaly – rozpoczęcie przebudowy nieużytkowanego obiektu rolnego. Przekształcenie terenu poprzemysłowego w najnowocześniejszą farmę akwaponiczną w Czechach.

  – farma Senica (SK) – rozpoczęcie przygotowania pierwszego projektu zagranicznego – budowy farmy akwaponicznej na Słowacji.

 • Farmia Food

  Kwiecień, 2019

  Grupa Future Farming rozwija się dzięki powstaniu spółki Farmia Food s.r.o. Farmia Food jest dystrybutorem produktów akwaponicznych i wyłącznym dostawcą produktów z farm akwaponicznych Future Farming. Wiemy, że im lepsze składniki, tym lepsze jedzenie. Jesteśmy przekonani, że nasze składniki są najlepszymi wśród tych lokalnych. Wierzymy, że możemy podnieść poziom czeskiej gastronomii.

 • Współpraca ze środowiskiem akademickim

  Wrzesień, 2019

  Dbamy o relacje z naszymi partnerami:

  • Akademia Nauk Republiki Czeskiej

  • Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

  • Stowarzyszenie Farm Akwaponicznych

  • Uniwersytet Mendla w Brnie

 • Rozpoczęcie negocjacji z instytucjami bankowymi

  Luty, 2020

 • Akwaponiczne farmy przyszłości

  Kwiecień, 2020

  – farma Brno-Heršpice – rozpoczęcie prac budowlanych przebudowy hali i ogrzewanych szklarni.

  – farma Kaly – zakończenie przebudowy fermy wewnętrznej i przygotowanie do instalacji technologii do uprawy roślin w symbiozie z hodowlą ryb. Wyposażenie laboratoriów i przygotowanie do fazy uruchomienia procesów biologicznych na farmie.

  – farma Senica (SK) – rozpoczęcie części projektowej polegającej na budowie zagranicznej farmy akwaponicznej.

 • Farmy edukacyjne Future Farming

  Móc, 2020

  We współpracy z naszymi partnerami uruchamiamy projekty małych edukacyjnych systemów akwaponicznych:

  • farma edukacyjna Future Farming – Lednice
  Wydział Ogrodniczy, Uniwersytet Mendla w Lednicy

  • farma edukacyjna Future Farming – Praga
  T-Mobile Magenta Experience Centre w Centrum Handlowym Arkády Pankrác

 • Badania osiągają swój cel

  Lipiec, 2020

  Nasz Dział Badań i Rozwoju pomyślnie zakończył prace nad ekologicznymi karmami dla ryb hodowanych w systemach akwaponicznych.

 • Rozwijamy się, pomimo burzliwych czasów

  Styczeń, 2020

  Rok, który przeszedł do historii ludzkości jako czas globalnej pandemii, wykorzystujemy do maksymalnego wzrostu. Bez względu na restrykcje rządowe i niepewne perspektywy ekonomiczne rynków światowych, Future Farming płynie naprzód w zielono-niebieską przyszłość.

 • Rozszerzenie współpracy ze środowiskiem akademickim

  Październik, 2020

  • Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach

  • Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Pradze

  • CzechGlobe

 • Zbieranie pierwszych owoców naszej wspólnej pracy

  Styczeń, 2021

  Czas spędzony na budowaniu korzeni akwaponiki i rozwijaniu zielono-niebieskiej przyszłości spółki Future Farming zaczyna przynosić owoce. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze plony efektów naszej pracy.

 • Zainteresowanie mediów

  Marsz, 2021

  Future Farming w centrum uwagi Telewizji Czeskiej:
  • Reportaż w programie Wydarzenia w regionach
  • Reportaż w programie Studio 6
  • Materiał w programie Dobre rano

  Future Farming częścią kampanii banku Česká spořitelna „Jesteś silniejszy niż myślisz”

  Podcast z Michalem Fojtíkiem w dzienniku Hospodářské noviny

 • Pierwsza degustacja żywności akwaponicznej

  Móc, 2021

  Rozpoczyna się pierwsze akwaponiczne tournée po Czechach. Food truck Farmia Food oferuje szerokiemu ogółowi społeczeństwa smak zdrowych produktów z farm akwaponicznych z całego kraju.

 • Wykup emisji, zwrot środków inwestorom

  Czerwiec, 2021

 • Przewidywania dotyczące akwaponiki

  Lipiec, 2021

  Rozwijamy się wraz z zapotrzebowaniem na zdrową i lokalną żywność. Szczegółowe badanie rynku wraz z rosnącą sprzedażą potwierdzają fakt, że konsumenci są skłonni zaakceptować wyższą cenę za żywność wolną od chemii, o jednoznacznym pochodzeniu i sposobie przetworzenia.

 • Współpraca się rozwija

  Sierpień, 2021

  Baktoma – czeski producent i dostawca wysokiej jakości środków bakteryjnych, który specjalizuje się w produkcji biofiltrów, jest w stanie również przetworzyć odpady biologiczne ryb na związki azotu, które są akceptowane przez systemy korzeniowe roślin. We współpracy z Baktomą opracowaliśmy specjalną mieszankę mikroorganizmów, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naszych biofiltrów, w warunkach panujących na naszych farmach (hodowla pstrąga tęczowego oraz suma afrykańskiego).

 • finalista ONZ SDGs 2021

  Sierpień, 2021

  finalista ONZ SDGs 2021: W kategorii Biznes zostaliśmy zakwalifikowani do TOP 10 projektów w Czechach, które realizują zasady zrównoważonego rozwoju ONZ, a także mają potencjał do zmiany świata na lepsze. Ta wyjątkowa nagroda o randze międzynarodowej przyznawana za realizację globalnych celów ONZ. Cel projektu: Wyeliminować głód do 2030 roku i zapewnić wszystkim ludziom, a zwłaszcza ubogim i słabszym, w tym małym dzieciom, dostęp do bezpiecznego, pożywnego i wystarczającego pożywienia przez cały rok.

 • Akwaponiczne farmy przyszłości

  Wrzesień, 2021

  • farma Brno-Heršpice – zakończenie robót budowlanych w ramach rewitalizacji szklarni. Instalacja technologii i przejście do fazy rozpoczęcia procesów biologicznych na farmie.

  • farma Kaly – zakończenie przebudowy części zewnętrznej farmy. Aktywne badania nad nowymi produktami nadającymi się do produkcji, rozpoczęta produkcja własnych sadzonek. Dostarczamy żywność akwaponiczną na lokalny rynek.

  – farma Senica (SK) – kontynuacja części projektowej i rozpoczęcie budowy.

 • Farmy edukacyjne Future Farming

  Październik, 2021

  Coraz bardziej rośnie zainteresowanie systemami edukacyjnymi i prezentacyjnymi. Nacisk kładziony jest na farmy edukacyjne dla miast, gmin oraz farmy wspólnotowe.

  • farma edukacyjna Future Farming,
  W jednym z największych centrów ogrodniczych w regionie Ostrawy została założona nowa edukacyjna farma akwaponiczna przeznaczona do celów edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w regionie.

 • Podpisanie Memorandum z miastem BRNO

  Październik, 2021

  Podpisanie Memorandum z miastem Brno – redukcja emisji CO2 w Brnie. Długoterminowa współpraca w zakresie zaangażowania miasta w adaptację do zmian klimatu. Nasze farmy akwaponiczne stosują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i są liderem w produkcji żywności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

 • Zgłoszenie budowy nowej farmy produkcyjnej

  Listopad, 2021

  • farma Letonice
  Rozpoczęcie części projektowej budowy pierwszej farmy akwaponicznej Future Farming od podstaw.

 • Future Farming nawiązuje kontakt z rynkami zagranicznymi

  Grudzień, 2021

  Wypływamy na wody międzynarodowe. Aktywnie wchodzimy na nowe rynki zagraniczne. Przygotowujemy międzynarodowy profil spółki Future Farming Group.

 • Nagrody dla innowacyjnych technologii

  Grudzień, 2021

  Zrównoważony biznes i odpowiedzialne zachowanie spółki są doceniane przez instytucje prywatne i państwowe.

  • CzechCrunch – 10 inspirujących zrównoważonych biznesów w 2021 roku: Portal technologiczny CzechCrunch umieścił nas wśród dziesięciu najbardziej obiecujących zrównoważonych projektów w Czechach.

  • City For The Future – Future Farming stała się częścią czeskiego projektu City For The Future

 • Nauka smaczna dla natury

  Styczeń, 2022

  Spółka ukierunkowana jest na naukę, badania oraz zastosowanie technologii w praktyce.
  – Memorandum z Instytutem Biologii Molekularnej Słowackiej Akademii Nauk
  – Future Farming częścią kolejnego etapu projektu City For The Future na Węgrzech
  – Początek znaczącej współpracy z Uniwersytetem Masaryka

  Rozpoczęcie procesu tworzenia firmy bezodpadowej do 2025 roku. Kontynuowana jest budowa infrastruktury akwaponicznej w Czechach.

 • Włączenie zagranicznych funduszy inwestycyjnych

  Luty, 2022

 • Rozwój grupy Future Farming

  Marsz, 2022

  Rozwój działalności na rynku międzynarodowym związany z budową nowych farm akwaponicznych poza granicami naszego kraju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich podczas EXPO Dubai zapewniliśmy sobie ważną pozycję międzynarodową.

  Farmia Food dostarcza również produkty akwaponiczne na rynek poprzez własną sieć sklepów i bistrów w Czechach.

 • Akwaponiczne farmy przyszłości

  Kwiecień, 2022

  • farma Brno-Heršpice – rozpoczęcie optymalnego naświetlania sałat; przygotowanie do instalacji nowej technologii, tzw. wanien zalewowych

  • farma Kaly – zakończenie budowy wylęgarni oraz rozpoczęcie tarła pstrąga, tj. zamknięcie cyklu ryb w naszym systemu, co prowadzi do całkowitej samowystarczalności farm

  – farma Letonice – trwa przygotowanie dokumentów do pozwolenia na budowę

  – farma Senica (SK) – kontynuacja budowy farmy za granicą

 • Farmy edukacyjne Future Farming

  Móc, 2022

  Zainteresowanie systemami edukacyjnymi i prezentacyjnymi nie maleje.

  – farma edukacyjna Future Farming przy Gimnazjum Mikołaja Kopernika w Bílovcu
  Firma Future Farming oficjalnie otworzyła swoją pierwszą edukacyjną farmę akwaponiczną dla szkół średnich w Czechach. Farma akwaponiczna składa się z trzech modułów o łącznej pojemności 600 sadzonek i służy głównie do edukacji ekologicznej.

 • Future Farming otrzymuje certyfikat BIO

  Czerwiec, 2022

 • Rozszerzenie strategii handlowej

  Lipiec, 2022

  Stworzenie nowego działu Development w celu sprostania wysokiego zainteresowania technologią Future Farming. Oprócz budowy farm akwaponicznych, oferujemy również farmy hydroponiczne i RAS. Rozszerzamy nasze ukierunkowanie na zrównoważoną przyszłość naszej planety i jesteśmy gotowi zaoferować światu nasze know-how.

 • Badania osiągają swój cel

  Wrzesień, 2022

  Nasz dział Badań i Rozwoju produkuje i certyfikuje również nawozy organiczne na bazie odpadów z hodowli ryb w Future Farming. Nawozy te są w pełni organiczne i wolne od substancji chemicznych. Naszym celem jest stworzenie systemów cyrkulacji do zastosowania w instalacjach hydroponicznych, od karmy aż po obróbkę odpadów na nawozy. Wtórnym rezultatem naszych dążeń jest recykling ścieków z hodowli ryb, tak by można je było ponownie wykorzystać w systemie akwaponicznym.

 • Nagrody od Smart City 2022

  Grudzień, 2022

  Firma Future Farming otrzymała nagrodę Inteligentne miasta 2022 z rąk Smart City Innovations Institut za swój wkład w pozyskiwanie żywności ekologicznej – a konkretnie za swój unikalny system akwaponiczny A-shape do samowystarczalności żywnościowej społeczności miejskich.

 • Wizje najbliższej przyszłości

  Styczeń, 2023

  Wykorzystujemy nasze technologie w praktyce i w jak największym stopniu dążymy do pełnej automatyzacji farm akwaponicznych do 2026 roku.

  Chcemy szanować naszą planetę i wznieść cywilizację na wyższy poziom rozwoju, łącząc naturalne procesy i technologię dzięki nowoczesnej produkcji rolnej na lokalnych farmach akwaponicznych.

 • Wprowadzenie technologii - aeroponika

  Styczeń, 2023

  Instalacja aeroponiczna została umieszczona w szklarni Mendel w Brnie i jest projektem referencyjnym Działu Rozwoju naszej firmy Future Farming.

 • Nagrody w projekcie Przygotuj Brno

  Marsz, 2023

  Każdego roku Rada Miasta Brna przyznaje Nagrodę Miasta Brna za znaczącą działalność (lub pracę), która wzbogaciła obszar życia publicznego i przyczyniła się do wzmocnienia reputacji miasta Brna. Future Farming zdobyło nagrodę burmistrza za pomoc w walce ze zmianami klimatycznymi dzięki technologiom umożliwiającym bezemisyjną i bezodpadową produkcję żywności.

 • Dostępność żywności akwaponicznej w całej Republice Czeskiej

  Marsz, 2023

  Nasza spółka zależna Farmia Food uruchomiła własny sklep internetowy i oferuje trwałe produkty rybne i ziołowe pochodzące z naszych krajowych farm akwaponicznych.

 • Farmia Food partnerem Makro

  Kwiecień, 2023

  Farmia Food przyjęła ofertę partnerstwa w wydarzeniu Makro Czech Gastro Fest 2023 i zaprezentowała się klientom i partnerom największej sieci hurtowni cash and carry w Czechach przy okazji prestiżowego MAKRO CZECH GASTRO FEST.

 • Memorandum - Uniwersytet Weterynaryjny w Brnie

  Móc, 2023

  Future Farming i Uniwersytet Weterynaryjny w Brnie – Wydział Higieny Weterynaryjnej i Ekologii podpisały memorandum o wzajemnej współpracy, które koncentruje się na przygotowaniu studentów FVHE do praktyki. Współpraca ta stanowi znaczący krok w kierunku wzmocnienia procesu edukacyjnego i gotowości studentów do przyszłych wyzwań zawodowych w dziedzinie higieny weterynaryjnej i ekologii.

 • Technologia DWC II (Aztec Garden) oddana do użytku

  Móc, 2023

  Future Farming wprowadza na rynek nowy produkt – aktywny system Deep Water Culture (DWC) drugiej generacji do akwaponicznej uprawy warzyw. Nowy system DWC II (pod symboliczną nazwą Aztec Garden) ma na celu zwiększenie dostępności warzyw akwaponicznych dla konsumentów.

 • GreenTech Amsterdam

  Czerwiec, 2023

  Na światowych targach GreenTech w Amsterdamie prezentujemy zaawansowane technologie dla nowoczesnego rolnictwa pionowego i poziomego.

 • Przejęcia - Future Farming wkracza do Fish Garden

  Wrzesień, 2023

  Future Farming i Rybí zahrada (farma akwaponiczna Lážovice) uzgodniły wzajemną współpracę i partnerstwo strategiczne. Umowa obejmuje również wejście kapitałowe Future Farming do Rybí zahrada.

 • Memorandum - SRŠ a VOŠ VHE

  Wrzesień, 2023

  Future Farming oraz Liceum Rybackie i Wyższa Szkoła Zawodowa Gospodarki Wodnej i Ekologii podpisały porozumienie o współpracy.

 • Stříbrný partner projektu Připrav Brno

  Wrzesień, 2023

  Prezydent Brna, Markéta Vaňková, przyznała Future Farming Srebrny Certyfikat Partnera projektu Prepare Brno za wkład w realizację celów miasta poprzez wdrażanie projektów w co najmniej pięciu obszarach objętych wspólnym memorandum.

 • Produkty akwaponiczne w ofercie Scuk.cz

  Październik, 2023

  Farmia Food se spojila s největším farmářským online tržištěm v Česku, platformou Scuk.cz, aby přinesla zákazníkům novou dimenzi v oblasti udržitelných potravin.

 • Reagujeme na poptávku z Makro ČR

  Październik, 2023

  Future Farming uzgodniła z Farmia Food zwiększenie dostaw żywności akwaponicznej w celu zaspokojenia popytu ze strony sieci hurtowni Makro ČR.

 • Memorandum - Wydział Ogrodnictwa, Uniwersytet Mendla

  Grudzień, 2023

  Future Farming i Uniwersytet Mendla – Wydział Ogrodnictwa podpisały memorandum o wzajemnej współpracy.

 • Certyfikat GLOBALG.A.P.

  Grudzień, 2023

  Farmia Food świętuje sukces otrzymania certyfikatu GLOBALG.A.P. za jakość żywności akwaponicznej. Nasze sałatki, zioła i mikrozioła przeszły dokładną ocenę i spełniają wysokie standardy tej renomowanej międzynarodowej organizacji.

 • Wizje niedalekiej przyszłości

  Styczeń, 2024

  W 2024 roku Future Farming koncentruje się na globalnej ekspansji i wzmacnianiu powiązań w zakresie sprzedaży technologii i badań, nie tylko w Europie Środkowej! Naszą główną misją jest poszerzanie wpływów na całym świecie poprzez pogłębianie więzi biznesowych i współpracę przy pionierskich projektach badawczych. Jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój nowoczesnego rolnictwa i promujemy innowacje w zakresie wydajnej i ekologicznej produkcji żywności.

 • Memorandum - Food For Future Technologies, Polsko

  Styczeń, 2024

  We współpracy z polską firmą Food For Future Technologies zajmujemy się biorafinacją wodorostów na potrzeby zrównoważonej produkcji żywności. Nasze wspólne wysiłki koncentrują się na recyklingu wody i azotu oraz pozycjonują naszą firmę jako lidera w rolnictwie ekologicznym.

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Dołącz do społeczności nowoczesnego rolnictwa na miarę XXI wieku. Możesz też przyczynić się do lepszej przyszłości naszego kraju. To proste.