Zrównoważone technologie dla nowoczesnego rolnictwa <br><span class="invert">od 40 000 EUR</span>

Development Future Farming

Zrównoważone technologie dla nowoczesnego rolnictwa
od 40 000 EUR

Co oznacza DEVELOPMENT w wersji Future Farming

Future Farming przetestowała funkcjonalność swoich zaawansowanych technologii akwaponicznych, hydroponicznych i RAS na własnych farmach. Swoje zrównoważone technologie oferuje partnerom biznesowym w Czechach, Europie i na innych kontynentach świata. Kompleksowe dostawy technologii na podstawie badań, najnowocześniejszych technologii i doświadczeń z czterech farm produkcyjnych w Czechach i Europie. W 2021 roku Future Farming znalazła się w rankingu TOP 10 projektów w Czechach, które mają potencjał do spełnienia zasad zrównoważonego rozwoju SDGs pod patronatem ONZ.

Faza rozwoju (development) dla realizacji projektu i strategii inwestycyjnej.

 • Faza inicjacji

  Pierwsza faza przeznaczona jest na podstawowe wyjaśnienie terenu, wprowadzenie technologii i procedury zarządzania projektem.

 • Faza projektowa

  W drugiej fazie definiuje się podstawowe parametry technologii według indywidualnych potrzeb projektu.

 • Faza realizacji

  Po zakończeniu kroków legislacyjnych projekt przechodzi do fazy budowy i instalacji technologii.

 • Uruchomienie systemu

  Ostatnim etapem procesu jest uruchomienie technologii do testów, a następnie normalnej pracy przy pełnej zdolności produkcyjnej.

Dlaczego warto zainwestować w kupno własnej technologii akwaponicznej, hydroponicznej lub RAS?

Perspektywiczność naszych rozwiązań determinowana jest niskim zużyciem energii, ekologicznymi zasadami działania, a także rosnącą potrzebą samowystarczalności żywnościowej, co jest związane z zapotrzebowaniem na produkty regionalne, ze zmianami klimatycznymi i obostrzeniami epidemiologicznymi.

 • RENTOWNOŚĆ

  Ludzie zawsze będą jeść, a zatem inwestowanie w nowoczesne rolnictwo jest bezpieczne i bardzo opłacalne. Inwestycja we własną farmę jest niezawodna również dlatego, że inwestor fizycznie ją posiada i może nie tylko dotknąć swojej inwestycji, ale również dosłownie jej skosztować.

 • EKOLOGIA

  Inwestowanie w nowoczesne rolnictwo to inwestycja z wartością dodaną. Stosowanie technologii akwaponicznych, hydroponicznych i RAS jest projektem środowiskowym, społecznym i ekologicznym. Taka inwestycja nie tylko chroni pieniądze inwestora, ale jest również przykładem rolnictwa ekologicznego, tworzącego miejsca pracy i zapewniającego regularne dostawy lokalnej, wysokiej jakości żywności na lokalny rynek.

 • ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

  Inwestycja w technologię akwaponiczną, hydroponiczną lub RAS ma poważne implikacje na przyszłość. Już dziś wiadomo, że ludzkość nie poradzi sobie bez niezależnych od pogody systemów rolnictwa precyzyjnego. Inwestycje w rolnictwo nowoczesne i Future Farming już dziś pokazuje, jak będzie wyglądało rolnictwo przyszłości.

Jesteśmy Future Farming

Inwestuj w sprawdzone technologie lub zbuduj własną farmę

Zobacz, jak wygląda jedna z naszych farm.
Zobacz, jak konkretnie może wyglądać Twoja inwestycja.

ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE DLA NOWOCZESNEGO ROLNICTWA

 • Akwaponika to innowacyjne rozwiązanie technologiczne, które opiera się na naturalnym cyklu nawożenia w przyrodzie: zwierzęta dostarczają pożywienia roślinom, a rośliny zwierzętom. W zaawansowanej akwaponice, w odróżnieniu od natury, system ten jest kontrolowany, tworząc dzięki temu wysoką wartość do wykorzystania komercyjnego. Akwaponika jest skuteczną alternatywą dla tradycyjnego rolnictwa i oferuje ogromny potencjał dla przyszłego wzrostu.

 • Hydroponika - technologia NFT

  Hydroponika NFT (Nutrient Film Technique) jest jedną z najczęściej stosowanych technologii hydroponicznych. Jest to system, stosujący bardzo niski poziom roztworu odżywczego, który przepływa wokół korzeni roślin. Rośliny umieszczone są w specjalnym uchwycie, który ulokowany jest w kanale wodnym, częściowo wypełnionym roztworem odżywczym. Roztwór odżywczy przepływa następnie wokół korzeni roślin, utrzymywany jest jego niski poziom, by utrzymać stałą wilgotność. Składniki odżywcze są wtedy wchłaniane bezpośrednio przez korzenie. System ten jest bardzo wydajny i umożliwia roślinom rozwój w kontrolowanym środowisku z minimalną ilością wody i składników odżywczych.

 • Hydroponika - DWC - Rozwiązanie poziome

  Hydroponika DWC (Deep Water Culture) to metoda uprawy roślin bez użycia gleby. Rośliny umieszczone są w module nośnym, który ulokowany jest na powierzchni lustra wody. Woda jest wzbogacona o stężone związki odżywcze i jest okresowo wymieniana w celu utrzymania stałego pH i stężenia składników odżywczych. Każde naczynie posiada rurociąg, prowadzący w kierunku dna naczynia i połączony z urządzeniem do napowietrzania, które utrzymuje stały przepływ tlenu do systemu. Tlen jest niezbędny do wzrostu, tak więc system ten zapewnia roślinom optymalne środowisko do życia. Rośliny umieszczone są w koszach z otworami drenażowymi, by woda mogła się swobodnie przemieszczać, a składniki odżywcze były odpowiednio rozprowadzane do roślin.

 • Hydroponika - DWC - Rozwiązanie pionowe

  Hydroponika DWC (Deep Water Culture) to metoda uprawy roślin bez użycia gleby. Pionowe rozwiązanie technologii DWC umożliwia maksymalne wykorzystanie sekcji uprawnej. Technologia przeznaczona jest do zastosowania na farmach typu halowego, bez dostępu światła dziennego. Światło naturalne jest zastąpione sztucznym źródłem o zmodyfikowanym spektrum światła dla prawidłowego rozwoju produkcji. 

 • RAS - hodowla pstrąga tęczowego

  Recyrkulacyjne systemy akwakultury (RAS) stanowią topową technologię intensywnej hodowli ryb, która umożliwia intensywną hodowlę ryb we w pełni kontrolowanym środowisku, przy zachowaniu ekologicznej i zrównoważonej produkcji z minimalnym wpływem na otaczający ekosystem. Technologia RAS – hodowla pstrąga jest gotowa do optymalnej hodowli tego gatunku ryb słodkowodnych. 

 • RAS - hodowla suma afrykańskiego

  Dostosowaliśmy recyrkulacyjne systemy akwakultury (RAS) do potrzeb optymalnej hodowli suma afrykańskiego, który staje się popularną rybą wśród konsumentów europejskich. System ten jest najnowocześniejszą technologią intensywnej hodowli ryb, która pozwala na intensywną hodowlę ryb we w pełni kontrolowanym środowisku, przy jednoczesnym zachowaniu ekologicznej i zrównoważonej produkcji przy minimalnym wpływie na otaczający ekosystem. 

Development

Zarządzanie procesowe projektem

Proces oferowania technologii dzieli się na poszczególne fazy przygotowania projektu. Każda faza przygotowania projektu ma swoją specyfikę i ważna jest współpraca i komunikacja po obu stronach, tj. klienta i dostawcy technologii.

W drugiej części procesu – FAZIE PROJEKTOWEJ Development obiera podejście indywidualne i ma na celu przygotowanie konkretnych dokumentów zgodnie z indywidualnymi potrzebami projektu. Pierwszym indywidualnym dokumentem jest STUDIUM IDEI. Jest to studium definiujące rekomendowaną technologię według określonych parametrów, dopracowuje dane, wyniki produkcyjne, model ekonomiczny i inne procesy następcze planowanego projektu.

PROCES ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Proces przygotowania projektu rozpoczyna się od nawiązania kontaktu z dywizją Development.

OCENA LOKALIZACJI

Kolejnym procesem jest ocena lokalizacji i obiektu pod względem powierzchni, infrastruktury i innych parametrów definiujących możliwości zastosowania zamierzonych technologii.

ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCESEM ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Zapoznamy Cię z całym procesem zarządzania projektem przez dywizję Development. Zdefiniujemy poszczególne fazy procesu i ich ciągłość.

ZAPREZENTOWANIE TECHNOLOGII FUTURE FARMING

Podstawowe przedstawienie technologii dla nowoczesnego rolnictwa wraz z rodzajami i skalą poszczególnych systemów pozwoli dopracować ideę realizacji projektu.

Studium koncepcyjne

Treścią dokumentacji jest zdefiniowanie, opis i rozmieszczenie technologii. Dokument zawiera zalecenia, do jakich urzędów należy się zwrócić oraz jakie będą jego właściwe ramy prawne. Częścią dokumentu jest oferta cenowa dotyczący sporządzenia dokumentu STUDIUM WYKONALNOŚCI.
*Cena studium koncepcyjnego: 5 000 EUR netto
*W przypadku przejścia do kolejnego etapu, cena Studium koncepcyjnego jest odliczana od ceny Studium wykonalności.

Studium wykonalności

Kompleksowa dokumentacja określa szczegółowy opis technologii uprawy roślin lub hodowli ryb. Zawiera wizualizację projektu oraz podstawową dokumentację rysunkową. Część ekonomiczna dokumentu poświęcona jest energochłonności prowadzenia, plonom roślin, okresowi zwrotu inwestycji oraz zaleceniom dotyczącym portfela produkcyjnego. Na tym etapie zapewniona jest wizyta technika w miejscu realizacji.

Projekt do pozwolenia na budowę

Przygotowanie projektu potrzebnego do uzyskania pozwolenia na budowę jest wymagającą częścią administracyjną każdego projektu. Dzięki naszemu doświadczeniu zaoszczędzisz sporo czasu poświęconego na rozmowy z odpowiednimi urzędami.

Projektowa dokumentacja wykonawcza

Częściowa dokumentacja projektowa do celów realizacji projektu przeznaczona jest dla poszczególnych zespołów roboczych zaangażowanych w realizację projektu. Jest to kompleksowa dokumentacja potrzebna do realizacji budowy i montażu technologii.

Część budowlana projektu

Modyfikacje budowlane obiektu związane są z przygotowaniem terenu pod późniejsze zastosowanie wybranej technologii. Część budowlana projektu opracowywana jest na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Przekazanie części budowlanej

Po zakończeniu wszystkich części przygotowawczych budowy, gotowy projekt pod budowę przechodzi do etapu zarządzania montażem technologii.

Technologia

Wybrana technologia zostaje zainstalowana w uzgodnionym zakresie. Następne przeprowadzane są niezbędne testy i próby w celu weryfikacji poprawnego podłączenia technologii

Tryb testowy

Etap testowania ma na celu weryfikację działania technologii przy częściowo uruchomionej produkcji. Odbywa się kalibracja technologii i ciągły monitoring.

Tryb gotowości

Projekt w finalnym trybie pracy ma na celu przygotowanie do pełnej zdolności produkcyjnej. Uwaga poświęcana jest przede wszystkim diagnostyce warunków prawidłowej pracy technologii.

Pełna zdolność produkcyjna

Cały system znajduje się w trybie produkcji ciągłej. Monitoring i ewentualna konserwacja systemu wszystkich technologii odbywa się zgodnie z ustaleniami.

Development

Najczęściej zadawane pytania

Czy posiadacie kluczowe opracowanie GLP oraz materiały bazowe, by rozpocząć negocjacje?

Tak, posiadamy unikatową, kluczową analizę GLP (Green Land Project), która pokazuje wszystkie powiązania, a także kompletny model farmy akwaponicznej wraz z wizualizacją i dostarcza kompletnych informacji ekonomicznych. Wszystkie materiały jesteśmy w stanie udostępnić przed rozmowami. Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w budowę własnej farmy akwaponicznej, wypełnij formularz na tej stronie, a my skontaktujemy się z Tobą.

Od czego zależy czas zwrotności inwestycji w technologię lub budowę własnej farmy?

Aby obliczyć okresu zwrotu inwestycji w farmy akwaponiczne, hydroponiczne lub RAS, koniecznych jest kilka danych wstępnych: jest to na przykład czas trwania budowy farmy – od rozpoczęcia budowy do momentu uruchomienia ciągłej pracy. Drugim niezbędnym wskaźnikiem do obliczenia okresu zwrotu inwestycji w budowę farmy jest rodzaj produkcji na konkretnej farmie. A więc: czy będzie to farma akwaponiczna, hydroponiczna, czy RAS? Jakie ryby i rośliny zostaną wybrane dla konkretnej farmy?  Są to dane wstępne, na podstawie których obliczany jest okres zwrotu inwestycji w budowę farmy.  

Czy milion koron to ostateczna kwota na budowę farmy akwaponicznej, hydroponicznej lub RAS?

Jeden milion koron to wartość podstawowego modułu funkcjonalnego, w zależności od wybranej technologii. Jest to inwestycja, w której możliwości produkcyjne danej technologii pozwalają na produkcję wielkoskalową. 

Dla jakich podmiotów przeznaczona jest inwestycja w budowę farmy akwaponicznej, hydroponicznej lub RAS?

Inwestycja w budowę własnych farm jest dostępna zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla spółek handlowych, domów inwestycyjnych, a także instytucji publicznych.

Gdzie można zbudować farmę akwaponiczną, hydroponiczną lub RAS?

Kluczowe studium/analiza dotycząca jednostki technologicznej w postaci nowoczesnej farmy jest przygotowana w taki sposób, by farma mogła powstać w dowolnym miejscu, ewent. niemal w każdym wybranym miejscu na świecie. Nasze nowoczesne technologie rolnicze, procesy, a także procedury budowlane są takie same, bez względu na to, gdzie budujemy. Co więcej, dzięki ONZ i otrzymanej nagrodzie Sustainable Development Goals (SDGs) wiemy, że nasze farmy są odpowiednie dla wszystkich środowisk klimatycznych na większości kontynentów, i to bez żadnych ograniczeń.

Chcę zainwestować w budowę własnej technologii lub farmy

ZAMIERZAM ZAINWESTOWAĆ CO NAJMNIEJ 40 000 EUR

  Wysyłając formularz, akceptujesz politykę prywatności.
  Po wysłaniu wiadomości skontaktujemy się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych..

  Może Cię zainteresować

  Doceniamy wszystkich, którzy poprzez swoje inwestycje zaangażować się w rozwój nowoczesnego rolnictwa. Dlatego oferujemy również programy dla mniejszych inwestorów. Możesz zainwestować w produkty finansowe w postaci akcji i obligacji Future Farming. Możesz również zaoferować nam działki, szklarnie i hale pod budowę nowej farmy akwaponicznej, hydroponicznej lub RAS.

  MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

  Dołącz do społeczności nowoczesnego rolnictwa na miarę XXI wieku. Możesz też przyczynić się do lepszej przyszłości naszego kraju. To proste.