Farmy edukacyjne Future Farming

Farmy

Farmy edukacyjne Future Farming

Jednym z celów Future Farming jest edukacja społeczeństwa na temat nowoczesnego rolnictwa. Dlatego we współpracy z naszymi partnerami budujemy nowoczesne edukacyjne farmy akwaponiczne, hydroponiczne i aeroponiczne, które są wykorzystywane do celów naukowych, do nauczania studentów uczelni wyższych, do wycieczek dla szkół podstawowych i średnich oraz dla szerokiego ogółu społeczeństwa.

Wycieczka na farmę edukacyjną Future Farming

Przyjedź i zobacz, jak wygląda farma Future Farming. Zabierz swoich uczniów i przedstaw im rolnictwo przyszłości. Podczas wycieczki z przewodnikiem pokażemy Ci wszystkie procesy akwaponiczne, hydroponiczne i RAS. Odwiedź farmę edukacyjną i przekonaj się na własnej skórze, jak w praktyce działa nowoczesne rolnictwo.

FARMY EDUKACYJNE FUTURE FARMING

Edukacyjna farma hydroponiczna Praga

Przestrzeń T-Mobile Magenta Experience Centre w centrum handlowym Arkády Pankrác uzupełniliśmy o hydroponiczny zestaw edukacyjny. Stosowany jest on do celów prezentacji nowoczesnych technologii dla zrównoważonego rolnictwa.

Edukacyjna farma akwaponiczna Lednice

W pomieszczeniach Wydziału Ogrodnictwa Uniwersytetu Mendla w miejscowości Lednice znajduje się akwaponiczny zestaw edukacyjny. Stosowany jest do celów badawczych i naukowych, jak również do nauczania, by zaprezentować studentom szkół wyższych, czym jest akwaponika.

Edukacyjna farma akwaponiczna Hlučín

W jednym z największych centrów ogrodniczych w regionie Ostrawy została założona nowa edukacyjna farma akwaponiczna ukierunkowana na edukację uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w regionie.

Edukacyjna farma akwaponiczna Bílovec

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w miejscowości Bílovec jest pierwszą szkołą średnią w Czechach, która posiada własną małą farmę akwaponiczną. Farma w Bílovcu składa się z trzech modułów o łącznej pojemności 600 sadzonek. W skład edukacyjnej farmy akwaponicznej wchodzi również nowo wybudowana klasa plenerowa, szklarnia o powierzchni 25 m2, podniesione grządki oraz kącik faunistyczny. W przyszłości teren zostanie powiększony o sztuczną hodowlę i modelową hodowlę wolierową ptaków. Dla uczniów szkoły średniej farma akwaponiczna służy jako przykład niskoemisyjnej produkcji żywności, a także przykład zdrowego stylu życia. Produkty pozyskane z farmy są wykorzystywane przez szkołę bezpośrednio w stołówce szkolnej.

Odwiedź farmę edukacyjną

Wycieczka na farmę jest odpowiednia dla wszystkich zainteresowanych akwaponiką: uczniów szkół, pracowników firm i szerokiego ogółu społeczeństwa.

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Dołącz do społeczności nowoczesnego rolnictwa na miarę XXI wieku. Możesz też przyczynić się do lepszej przyszłości naszego kraju. To proste.