JESTEŚMY FUTURE FARMING

Światowy dostawca jednostek technologicznych w dziedzinie nowoczesnego rolnictwa

Produkujemy i dostarczamy technologie hi-tech dla nowoczesnego rolnictwa. Zajmujemy się badaniami i rozwojem technologii, działalnością projektową oraz budową produkcyjnych farm akwaponicznych, hydroponicznych i RAS. Dzielimy się naszym know-how i edukujemy szeroki ogół społeczeństwa w zakresie nowoczesnego rolnictwa.

CO ROBIMY

JESTEŚMY FUTURE FARMING

Budowanie nowoczesnych farm dla przyszłości

Future Farming buduje farmy akwaponiczne, hydroponiczne i RAS, ponieważ wierzy, że nowoczesne rolnictwo daje nadzieję na zdrową i zrównoważoną przyszłość. Wierzymy, że nowoczesne rolnictwo zapewni wszystkim wystarczającą ilość świeżej, wysokiej jakości żywności i że nasza działalność w tym sektorze zmienia świat na lepsze.

Nasza wizja
i plany

Cały czas chcemy budować wysoce funkcjonalne ekologiczne farmy akwaponiczne, hydroponiczne oraz RAS, produkujące żywność najwyższej jakości.

Naszym celem jest zwiększenie dostępności do nowoczesnego rolnictwa oraz wzmocnienie niezależności żywnościowej Czech.

Naszą wizją jest przynajmniej jedna nowoczesna farma akwaponiczna, hydroponiczna lub RAS w okolicy każdego miasta wojewódzkiego, zapewniająca dostawy żywności dla lokalnej ludności, wyprodukowane w sposób ekologiczny i zrównoważony.

Jakie są możliwości inwestowania w nowoczesne rolnictwo

Możesz zainwestować w zakup własnej technologii lub farmy, a także w produkty finansowe w postaci akcji i obligacji Future Farming. Można również zaoferować nam działki, szklarnie i hale pod budowę nowej farmy akwaponicznej, hydroponicznej lub RAS.

Martin Podoba
Future Farming inwestuje w zrównoważoną przyszłość.

Martin Podoba

Ekonomista i Członek Zarządu spółki Future Farming s.r.o.

Michal Fojtík
Niekończący się wzrost na ograniczonej planecie to szaleństwo.

Michal Fojtík

Wizjoner i Członek Zarządu spółki Future Farming s.r.o.

Historia Future Farming

2022
2010
2024

Nauka zgodna z naturą

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
 • Styczeń, 2010

  Pomyśleliśmy, że to świetna okazja, by wymyślić coś nowego, co ma sens i – biorąc pod uwagę częste susze – będzie potrzebne w przyszłości. Kupiliśmy więc 30 sztuk pojemników IBC, zmodyfikowaliśmy je i zaczęliśmy uczyć się akwaponiki metodą prób i błędów. Pierwsze niepowodzenia były znaczne. Nasze ryby umierały zawsze w ciągu kilku dni, a my nie wiedzieliśmy, dlaczego. Kupiliśmy więc obcojęzyczną literaturę o akwaponice i zaczęliśmy robić wszystko zgodnie z zawartymi w niej opisami. Ale nawet to nie pomogło. Musieliśmy więc wszystko wymyślać sami.

 • W ten sposób zrodziła się idea...

  Czerwiec, 2010

  Michal Fojtík wpada na pomysł produkcji zdrowej żywności przyszłości.

 • Pierwszy system akwaponiczny

  Lipiec, 2011

  Projekt systemu uprawy domowej i określenie jego możliwości produkcyjnych.

 • Pierwsza produkcja całosezonowa

  Wrzesień, 2012

  Pierwsza próba ciągłej całorocznej produkcji w warunkach domowych.

 • Nitryfikacja

  Kwiecień, 2013

  Najważniejsza w całej akwaponice jest nitryfikacja, filtracja i mineralizacja. Nitryfikacja to przemiana amoniaku w azotyny i azotany. Do tego potrzebne są bakterie nitryfikacyjne odpowiednie dla akwaponiki. Ich zdobycie zajęło nam prawie 3 lata. By je zdobyć, musieliśmy pojechać aż na Sri Lankę. Te bakterie okazały się najlepsze, jednak i tak trzeba było je udoskonalić, co nam się udało.

 • Opracowanie suplementów

  Czerwiec, 2013

  Michał Fojtík i jego rodzina ciężko pracują nad asortymentem potrzebnym do prawidłowego działania systemu akwaponicznego.

 • Nowe zbiorniki

  Styczeń, 2014

  Stwierdziliśmy, że zbiornik typu IBC nie nadaje się ze względu na swój kształt i odprowadzanie zanieczyszczonej wody. Dlatego w ciągu jednego roku opracowaliśmy własne zbiorniki, które ciągle udoskonalamy.

 • Pierwszy prototyp technologii

  Marsz, 2013

  Nasze doświadczenie i technologia przechodzą na kolejny poziom. Powstaje pierwszy prototyp konstrukcji przeznaczonej dla systemu akwaponicznego.

 • Modyfikacja konstrukcji systemu uprawy

  Sierpień, 2015

  Po doświadczeniach z ubiegłego sezonu modyfikujemy prototyp, uwzględniając materiały przystosowane do kontaktu z żywnością.

 • Pierwszy czeski sklep internetowy z wyposażeniem do akwaponiki

  Sierpień, 2016

  Powstaje sklep internetowy aquaponik.cz z komponentami i akcesoriami do domowych hobbystycznych systemów akwaponicznych.

 • Farma wewnętrzna

  Wrzesień, 2017

  Rozpoczynamy budowę pierwszej w Czechach farmy wewnętrznej. W październiku podpisaliśmy umowę na budowę farmy akwaponicznej o powierzchni 2 500 m2. Mamy nadzieję, że budowa ta pozwoli nam przejść o kolejny poziom wyżej.

 • Stowarzyszenie Farm Akwaponicznych

  Listopad, 2017

  W związku z dużym zainteresowaniem powstaje stowarzyszenie, którego celem jest edukacja członków w zakresie technologii akwaponicznej.

 • Zakończenie budowy farmy wewnętrznej

  Marsz, 2018

  Pierwsza farma wewnętrzna jest już gotowa. Uruchomiliśmy ją w kwietniu 2018 roku i jest to pierwsza farma na tak dużą skalę w Europie. Napływają kolejne ofert budowy farm.

 • Początek wielkiej wizji

  Czerwiec, 2018

  Michal Fojtík od 2010 roku zajmuje się badaniami i rozwojem technologii akwaponicznych. Jego zielono-niebieska wizja produkcji zdrowej żywności cieszy się zainteresowaniem nie tylko w Czechach, ale również na całym świecie. Pierwsze nieformalne spotkanie Michala Fojtíka i Martina Luňáka miało miejsce w Brnie na Tuřance.

 • Rozpoczęcie własnych badań i rozwoju produkcyjnej farmy akwaponicznej przy wsparciu finansowym GFF

  Sierpień, 2018

 • Założenie spółki Future Farming

  Listopad, 2018

  Spółka Future Farming s.r.o. (członek grupy inwestycyjnej GFF s.r.o.) buduje i prowadzi farmy akwaponiczne oraz jest generalnym dostawcą technologii i know-how. Łączymy intensywną hodowlę ryb z uprawą roślin na wodzie. Dokonaliśmy pierwszych prywatnych inwestycji i rozpoczęliśmy badania nad komercyjnym, przemysłowym wykorzystaniem farm akwaponicznych. Przeprowadzono szczegółową analizę rynku i nawiązano pierwsze relacje biznesowe z odbiorcami produktów akwaponicznych.

 • Pierwsza pomyślnie zamknięta runda inwestycyjna

  Grudzień, 2018

 • Uprawiamy przyszłości

  Styczeń, 2019

  Zasadziliśmy pierwsze nasionka dla pomyślnego rozwoju spółki Future Farming s.r.o. Do grupy dołączają spółki zależne, by wspierać bardziej dynamiczny rozwój środowiska akwaponicznego.

 • Rośnie zainteresowanie instytucji bankowych finansowaniem częściowym

  Luty, 2019

 • Akwaponiczne farmy przyszłości

  Marsz, 2019

  – Farma Brno-Heršpice – przygotowanie projektu przekształcenia terenu poprzemysłowego w największą w Czechach farmę akwaponiczną.

  – farma Kaly – rozpoczęcie przebudowy nieużytkowanego obiektu rolnego. Przekształcenie terenu poprzemysłowego w najnowocześniejszą farmę akwaponiczną w Czechach.

  – farma Senica (SK) – rozpoczęcie przygotowania pierwszego projektu zagranicznego – budowy farmy akwaponicznej na Słowacji.

 • Farmia Food

  Kwiecień, 2019

  Grupa Future Farming rozwija się dzięki powstaniu spółki Farmia Food s.r.o. Farmia Food jest dystrybutorem produktów akwaponicznych i wyłącznym dostawcą produktów z farm akwaponicznych Future Farming. Wiemy, że im lepsze składniki, tym lepsze jedzenie. Jesteśmy przekonani, że nasze składniki są najlepszymi wśród tych lokalnych. Wierzymy, że możemy podnieść poziom czeskiej gastronomii.

 • Współpraca ze środowiskiem akademickim

  Wrzesień, 2019

  Dbamy o relacje z naszymi partnerami:

  • Akademia Nauk Republiki Czeskiej

  • Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

  • Stowarzyszenie Farm Akwaponicznych

  • Uniwersytet Mendla w Brnie

 • Rozpoczęcie negocjacji z instytucjami bankowymi

  Luty, 2020

 • Akwaponiczne farmy przyszłości

  Kwiecień, 2020

  – farma Brno-Heršpice – rozpoczęcie prac budowlanych przebudowy hali i ogrzewanych szklarni.

  – farma Kaly – zakończenie przebudowy fermy wewnętrznej i przygotowanie do instalacji technologii do uprawy roślin w symbiozie z hodowlą ryb. Wyposażenie laboratoriów i przygotowanie do fazy uruchomienia procesów biologicznych na farmie.

  – farma Senica (SK) – rozpoczęcie części projektowej polegającej na budowie zagranicznej farmy akwaponicznej.

 • Farmy edukacyjne Future Farming

  Móc, 2020

  We współpracy z naszymi partnerami uruchamiamy projekty małych edukacyjnych systemów akwaponicznych:

  • farma edukacyjna Future Farming – Lednice
  Wydział Ogrodniczy, Uniwersytet Mendla w Lednicy

  • farma edukacyjna Future Farming – Praga
  T-Mobile Magenta Experience Centre w Centrum Handlowym Arkády Pankrác

 • Badania osiągają swój cel

  Lipiec, 2020

  Nasz Dział Badań i Rozwoju pomyślnie zakończył prace nad ekologicznymi karmami dla ryb hodowanych w systemach akwaponicznych.

 • Rozwijamy się, pomimo burzliwych czasów

  Styczeń, 2020

  Rok, który przeszedł do historii ludzkości jako czas globalnej pandemii, wykorzystujemy do maksymalnego wzrostu. Bez względu na restrykcje rządowe i niepewne perspektywy ekonomiczne rynków światowych, Future Farming płynie naprzód w zielono-niebieską przyszłość.

 • Rozszerzenie współpracy ze środowiskiem akademickim

  Październik, 2020

  • Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach

  • Wyższa Szkoła Chemiczno-Technologiczna w Pradze

  • CzechGlobe

 • Zbieranie pierwszych owoców naszej wspólnej pracy

  Styczeń, 2021

  Czas spędzony na budowaniu korzeni akwaponiki i rozwijaniu zielono-niebieskiej przyszłości spółki Future Farming zaczyna przynosić owoce. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze plony efektów naszej pracy.

 • Zainteresowanie mediów

  Marsz, 2021

  Future Farming w centrum uwagi Telewizji Czeskiej:
  • Reportaż w programie Wydarzenia w regionach
  • Reportaż w programie Studio 6
  • Materiał w programie Dobre rano

  Future Farming częścią kampanii banku Česká spořitelna „Jesteś silniejszy niż myślisz”

  Podcast z Michalem Fojtíkiem w dzienniku Hospodářské noviny

 • Pierwsza degustacja żywności akwaponicznej

  Móc, 2021

  Rozpoczyna się pierwsze akwaponiczne tournée po Czechach. Food truck Farmia Food oferuje szerokiemu ogółowi społeczeństwa smak zdrowych produktów z farm akwaponicznych z całego kraju.

 • Wykup emisji, zwrot środków inwestorom

  Czerwiec, 2021

 • Przewidywania dotyczące akwaponiki

  Lipiec, 2021

  Rozwijamy się wraz z zapotrzebowaniem na zdrową i lokalną żywność. Szczegółowe badanie rynku wraz z rosnącą sprzedażą potwierdzają fakt, że konsumenci są skłonni zaakceptować wyższą cenę za żywność wolną od chemii, o jednoznacznym pochodzeniu i sposobie przetworzenia.

 • Współpraca się rozwija

  Sierpień, 2021

  Baktoma – czeski producent i dostawca wysokiej jakości środków bakteryjnych, który specjalizuje się w produkcji biofiltrów, jest w stanie również przetworzyć odpady biologiczne ryb na związki azotu, które są akceptowane przez systemy korzeniowe roślin. We współpracy z Baktomą opracowaliśmy specjalną mieszankę mikroorganizmów, która zapewnia prawidłowe funkcjonowanie naszych biofiltrów, w warunkach panujących na naszych farmach (hodowla pstrąga tęczowego oraz suma afrykańskiego).

 • finalista ONZ SDGs 2021

  Sierpień, 2021

  finalista ONZ SDGs 2021: W kategorii Biznes zostaliśmy zakwalifikowani do TOP 10 projektów w Czechach, które realizują zasady zrównoważonego rozwoju ONZ, a także mają potencjał do zmiany świata na lepsze. Ta wyjątkowa nagroda o randze międzynarodowej przyznawana za realizację globalnych celów ONZ. Cel projektu: Wyeliminować głód do 2030 roku i zapewnić wszystkim ludziom, a zwłaszcza ubogim i słabszym, w tym małym dzieciom, dostęp do bezpiecznego, pożywnego i wystarczającego pożywienia przez cały rok.

 • Akwaponiczne farmy przyszłości

  Wrzesień, 2021

  • farma Brno-Heršpice – zakończenie robót budowlanych w ramach rewitalizacji szklarni. Instalacja technologii i przejście do fazy rozpoczęcia procesów biologicznych na farmie.

  • farma Kaly – zakończenie przebudowy części zewnętrznej farmy. Aktywne badania nad nowymi produktami nadającymi się do produkcji, rozpoczęta produkcja własnych sadzonek. Dostarczamy żywność akwaponiczną na lokalny rynek.

  – farma Senica (SK) – kontynuacja części projektowej i rozpoczęcie budowy.

 • Farmy edukacyjne Future Farming

  Październik, 2021

  Coraz bardziej rośnie zainteresowanie systemami edukacyjnymi i prezentacyjnymi. Nacisk kładziony jest na farmy edukacyjne dla miast, gmin oraz farmy wspólnotowe.

  • farma edukacyjna Future Farming,
  W jednym z największych centrów ogrodniczych w regionie Ostrawy została założona nowa edukacyjna farma akwaponiczna przeznaczona do celów edukacyjnych uczniów szkół podstawowych i przedszkoli w regionie.

 • Podpisanie Memorandum z miastem BRNO

  Październik, 2021

  Podpisanie Memorandum z miastem Brno – redukcja emisji CO2 w Brnie. Długoterminowa współpraca w zakresie zaangażowania miasta w adaptację do zmian klimatu. Nasze farmy akwaponiczne stosują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i są liderem w produkcji żywności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla.

 • Zgłoszenie budowy nowej farmy produkcyjnej

  Listopad, 2021

  • farma Letonice
  Rozpoczęcie części projektowej budowy pierwszej farmy akwaponicznej Future Farming od podstaw.

 • Future Farming nawiązuje kontakt z rynkami zagranicznymi

  Grudzień, 2021

  Wypływamy na wody międzynarodowe. Aktywnie wchodzimy na nowe rynki zagraniczne. Przygotowujemy międzynarodowy profil spółki Future Farming Group.

 • Nagrody dla innowacyjnych technologii

  Grudzień, 2021

  Zrównoważony biznes i odpowiedzialne zachowanie spółki są doceniane przez instytucje prywatne i państwowe.

  • CzechCrunch – 10 inspirujących zrównoważonych biznesów w 2021 roku: Portal technologiczny CzechCrunch umieścił nas wśród dziesięciu najbardziej obiecujących zrównoważonych projektów w Czechach.

  • City For The Future – Future Farming stała się częścią czeskiego projektu City For The Future

 • Nauka smaczna dla natury

  Styczeń, 2022

  Spółka ukierunkowana jest na naukę, badania oraz zastosowanie technologii w praktyce.
  – Memorandum z Instytutem Biologii Molekularnej Słowackiej Akademii Nauk
  – Future Farming częścią kolejnego etapu projektu City For The Future na Węgrzech
  – Początek znaczącej współpracy z Uniwersytetem Masaryka

  Rozpoczęcie procesu tworzenia firmy bezodpadowej do 2025 roku. Kontynuowana jest budowa infrastruktury akwaponicznej w Czechach.

 • Włączenie zagranicznych funduszy inwestycyjnych

  Luty, 2022

 • Rozwój grupy Future Farming

  Marsz, 2022

  Rozwój działalności na rynku międzynarodowym związany z budową nowych farm akwaponicznych poza granicami naszego kraju. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich podczas EXPO Dubai zapewniliśmy sobie ważną pozycję międzynarodową.

  Farmia Food dostarcza również produkty akwaponiczne na rynek poprzez własną sieć sklepów i bistrów w Czechach.

 • Akwaponiczne farmy przyszłości

  Kwiecień, 2022

  • farma Brno-Heršpice – rozpoczęcie optymalnego naświetlania sałat; przygotowanie do instalacji nowej technologii, tzw. wanien zalewowych

  • farma Kaly – zakończenie budowy wylęgarni oraz rozpoczęcie tarła pstrąga, tj. zamknięcie cyklu ryb w naszym systemu, co prowadzi do całkowitej samowystarczalności farm

  – farma Letonice – trwa przygotowanie dokumentów do pozwolenia na budowę

  – farma Senica (SK) – kontynuacja budowy farmy za granicą

 • Farmy edukacyjne Future Farming

  Móc, 2022

  Zainteresowanie systemami edukacyjnymi i prezentacyjnymi nie maleje.

  – farma edukacyjna Future Farming przy Gimnazjum Mikołaja Kopernika w Bílovcu
  Firma Future Farming oficjalnie otworzyła swoją pierwszą edukacyjną farmę akwaponiczną dla szkół średnich w Czechach. Farma akwaponiczna składa się z trzech modułów o łącznej pojemności 600 sadzonek i służy głównie do edukacji ekologicznej.

 • Future Farming otrzymuje certyfikat BIO

  Czerwiec, 2022

 • Rozszerzenie strategii handlowej

  Lipiec, 2022

  Stworzenie nowego działu Development w celu sprostania wysokiego zainteresowania technologią Future Farming. Oprócz budowy farm akwaponicznych, oferujemy również farmy hydroponiczne i RAS. Rozszerzamy nasze ukierunkowanie na zrównoważoną przyszłość naszej planety i jesteśmy gotowi zaoferować światu nasze know-how.

 • Badania osiągają swój cel

  Wrzesień, 2022

  Nasz dział Badań i Rozwoju produkuje i certyfikuje również nawozy organiczne na bazie odpadów z hodowli ryb w Future Farming. Nawozy te są w pełni organiczne i wolne od substancji chemicznych. Naszym celem jest stworzenie systemów cyrkulacji do zastosowania w instalacjach hydroponicznych, od karmy aż po obróbkę odpadów na nawozy. Wtórnym rezultatem naszych dążeń jest recykling ścieków z hodowli ryb, tak by można je było ponownie wykorzystać w systemie akwaponicznym.

 • Nagrody od Smart City 2022

  Grudzień, 2022

  Firma Future Farming otrzymała nagrodę Inteligentne miasta 2022 z rąk Smart City Innovations Institut za swój wkład w pozyskiwanie żywności ekologicznej – a konkretnie za swój unikalny system akwaponiczny A-shape do samowystarczalności żywnościowej społeczności miejskich.

 • Wizje najbliższej przyszłości

  Styczeń, 2023

  Wykorzystujemy nasze technologie w praktyce i w jak największym stopniu dążymy do pełnej automatyzacji farm akwaponicznych do 2026 roku.

  Chcemy szanować naszą planetę i wznieść cywilizację na wyższy poziom rozwoju, łącząc naturalne procesy i technologię dzięki nowoczesnej produkcji rolnej na lokalnych farmach akwaponicznych.

 • Wprowadzenie technologii - aeroponika

  Styczeń, 2023

  Instalacja aeroponiczna została umieszczona w szklarni Mendel w Brnie i jest projektem referencyjnym Działu Rozwoju naszej firmy Future Farming.

 • Nagrody w projekcie Przygotuj Brno

  Marsz, 2023

  Każdego roku Rada Miasta Brna przyznaje Nagrodę Miasta Brna za znaczącą działalność (lub pracę), która wzbogaciła obszar życia publicznego i przyczyniła się do wzmocnienia reputacji miasta Brna. Future Farming zdobyło nagrodę burmistrza za pomoc w walce ze zmianami klimatycznymi dzięki technologiom umożliwiającym bezemisyjną i bezodpadową produkcję żywności.

 • Dostępność żywności akwaponicznej w całej Republice Czeskiej

  Marsz, 2023

  Nasza spółka zależna Farmia Food uruchomiła własny sklep internetowy i oferuje trwałe produkty rybne i ziołowe pochodzące z naszych krajowych farm akwaponicznych.

 • Farmia Food partnerem Makro

  Kwiecień, 2023

  Farmia Food przyjęła ofertę partnerstwa w wydarzeniu Makro Czech Gastro Fest 2023 i zaprezentowała się klientom i partnerom największej sieci hurtowni cash and carry w Czechach przy okazji prestiżowego MAKRO CZECH GASTRO FEST.

 • Memorandum - Uniwersytet Weterynaryjny w Brnie

  Móc, 2023

  Future Farming i Uniwersytet Weterynaryjny w Brnie – Wydział Higieny Weterynaryjnej i Ekologii podpisały memorandum o wzajemnej współpracy, które koncentruje się na przygotowaniu studentów FVHE do praktyki. Współpraca ta stanowi znaczący krok w kierunku wzmocnienia procesu edukacyjnego i gotowości studentów do przyszłych wyzwań zawodowych w dziedzinie higieny weterynaryjnej i ekologii.

 • Technologia DWC II (Aztec Garden) oddana do użytku

  Móc, 2023

  Future Farming wprowadza na rynek nowy produkt – aktywny system Deep Water Culture (DWC) drugiej generacji do akwaponicznej uprawy warzyw. Nowy system DWC II (pod symboliczną nazwą Aztec Garden) ma na celu zwiększenie dostępności warzyw akwaponicznych dla konsumentów.

 • GreenTech Amsterdam

  Czerwiec, 2023

  Na światowych targach GreenTech w Amsterdamie prezentujemy zaawansowane technologie dla nowoczesnego rolnictwa pionowego i poziomego.

 • Przejęcia - Future Farming wkracza do Fish Garden

  Wrzesień, 2023

  Future Farming i Rybí zahrada (farma akwaponiczna Lážovice) uzgodniły wzajemną współpracę i partnerstwo strategiczne. Umowa obejmuje również wejście kapitałowe Future Farming do Rybí zahrada.

 • Memorandum - SRŠ a VOŠ VHE

  Wrzesień, 2023

  Future Farming oraz Liceum Rybackie i Wyższa Szkoła Zawodowa Gospodarki Wodnej i Ekologii podpisały porozumienie o współpracy.

 • Stříbrný partner projektu Připrav Brno

  Wrzesień, 2023

  Prezydent Brna, Markéta Vaňková, przyznała Future Farming Srebrny Certyfikat Partnera projektu Prepare Brno za wkład w realizację celów miasta poprzez wdrażanie projektów w co najmniej pięciu obszarach objętych wspólnym memorandum.

 • Produkty akwaponiczne w ofercie Scuk.cz

  Październik, 2023

  Farmia Food se spojila s největším farmářským online tržištěm v Česku, platformou Scuk.cz, aby přinesla zákazníkům novou dimenzi v oblasti udržitelných potravin.

 • Reagujeme na poptávku z Makro ČR

  Październik, 2023

  Future Farming uzgodniła z Farmia Food zwiększenie dostaw żywności akwaponicznej w celu zaspokojenia popytu ze strony sieci hurtowni Makro ČR.

 • Memorandum - Wydział Ogrodnictwa, Uniwersytet Mendla

  Grudzień, 2023

  Future Farming i Uniwersytet Mendla – Wydział Ogrodnictwa podpisały memorandum o wzajemnej współpracy.

 • Certyfikat GLOBALG.A.P.

  Grudzień, 2023

  Farmia Food świętuje sukces otrzymania certyfikatu GLOBALG.A.P. za jakość żywności akwaponicznej. Nasze sałatki, zioła i mikrozioła przeszły dokładną ocenę i spełniają wysokie standardy tej renomowanej międzynarodowej organizacji.

 • Wizje niedalekiej przyszłości

  Styczeń, 2024

  W 2024 roku Future Farming koncentruje się na globalnej ekspansji i wzmacnianiu powiązań w zakresie sprzedaży technologii i badań, nie tylko w Europie Środkowej! Naszą główną misją jest poszerzanie wpływów na całym świecie poprzez pogłębianie więzi biznesowych i współpracę przy pionierskich projektach badawczych. Jesteśmy zaangażowani w zrównoważony rozwój nowoczesnego rolnictwa i promujemy innowacje w zakresie wydajnej i ekologicznej produkcji żywności.

 • Memorandum - Food For Future Technologies, Polsko

  Styczeń, 2024

  We współpracy z polską firmą Food For Future Technologies zajmujemy się biorafinacją wodorostów na potrzeby zrównoważonej produkcji żywności. Nasze wspólne wysiłki koncentrują się na recyklingu wody i azotu oraz pozycjonują naszą firmę jako lidera w rolnictwie ekologicznym.

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE

Dołącz do społeczności nowoczesnego rolnictwa na miarę XXI wieku. Możesz też przyczynić się do lepszej przyszłości naszego kraju. To proste.